Tạp hóa Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 2,323 kết quả (0.0044 giây)


Lê Thúy Bích

Mã đăng ký: 60E8007971

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thúy Bích

Điện thoại: N/ALê Hoàng Vũ

Mã đăng ký: 60E8007917

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ

Điện thoại: N/A


Bùi Ngọc Hiền

Mã đăng ký: 60E8008009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiền

Điện thoại: N/A


Lâm Văn Đức

Mã đăng ký: 60E8008008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức

Điện thoại: N/A


Lưu Thùy Lam

Mã đăng ký: 60E8007973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Thùy Lam

Điện thoại: N/A


Huỳnh Thị Nga

Mã đăng ký: 60E8007847

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nga

Điện thoại: N/A


Trần Ái Duy

Mã đăng ký: 60E8007977

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Ái Duy

Điện thoại: N/APhạm Văn Son

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Son

Điện thoại: N/A


Trịnh Văn Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Kim Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phượng

Điện thoại: N/A


Đỗ Thúy Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Thúy Lan

Điện thoại: N/A


Phạm Phúc Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Phúc Tùng

Điện thoại: N/A


Đinh Thị Hồng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng

Điện thoại: N/A


Hồ Văn Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Lưu Văn Tì

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tì

Điện thoại: N/A


Võ Thành Tâm

Mã đăng ký: 60E8007925

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Thành Tâm

Điện thoại: N/A


Trịnh Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Vân

Điện thoại: N/A


Mã Tứ Long

Mã đăng ký: 60E8005738

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Tứ Long

Điện thoại: N/A


Hoàng Đình Hiếu

Mã đăng ký: 60E8007879

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hiếu

Điện thoại: N/A


Phan Đăng Trường

Mã đăng ký: 60E8007833

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Đăng Trường

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/2,323 - Trang số 1/117

Nguyễn Thị Tú -- Thành phố Bắc Giang

,

Đào Thị Duyên -- Huyện Chư Prông

,

Ngô Văn Tuấn -- Huyện Yên Định

,

Nguyễn Thị Xanh -- Huyện Diên Khánh

,

Tống Thành Tuấn -- Thị xã Bình Minh

,

Tất Mỹ Lan -- Quận 11

,

Nguyễn Thị Minh -- Quận 6

,

Trương Thị Kim Hướng -- Huyện Nhơn Trạch

,

Võ Thị Cẩm -- Huyện Châu Thành

,

0938527979 Trương Thị Hạnh -- Quận 2

,

Nguyễn Thị Hà -- Thành phố Thái Nguyên

,

Ngô Tấn Đức -- Huyện Giồng Trôm

,

Nguyễn Ngọc Nên -- Huyện Hòai Nhơn

,

Nguyễn Thị Ngọc Ánh -- Huyện Long Điền

,

Nguyễn Thị Hảo -- Huyện Lục Ngạn

,

Trần Văn Tâm -- Huyện Yên Thành

,

Đào Thị Thắng -- Huyện Vĩnh Linh

,

Nguyễn Văn Đào -- Huyện Sóc Sơn

,

Nguyễn Đức Lộc -- Huyện Thạnh Hoá

,

Đào Xuân Định -- Huyện Triệu Sơn

,

Trương Ngọc Mai -- Thị xã Thuận An

,

Đồng Văn Dự -- Thành phố Hải Dương

,

Vũ Minh Trí -- Thành phố Thái Nguyên

,

Bùi Thị Hương -- Huyện Triệu Sơn

,

Lương Văn Dũng -- Huyện Sơn Dương

,

Ngô Thị Phương -- Huyện Tân Trụ

,

Nguyễn Văn Hưng -- Huyện Ninh Giang

,

Nguyễn Minh Nhật -- Quận Thủ Đức

,

Trần Thanh Phong -- Huyện Tân Phú

,

Nguyễn Thanh Bình -- Thành phố Vinh

,

0433525148 Quách Phương Hải -- Quận Hà Đông

,

Nguyễn Thị Vương -- Huyện Tứ Kỳ

,

Võ Thái Phong -- Huyện Cao Lãnh

,

Phan Văn Hiền -- Huyện Tân Phú Đông

,

Phạm Minh Hoà -- Thành phố Long Xuyên

,

Nguyễn Quang -- Huyện Sơn Tịnh

,

Huỳnh Kim Nữ -- Quận 8

,

Lê Thị Chi Lan -- Quận Hai Bà Trưng

,

Nguyễn Thị Mộng Đào -- Quận 3

,

0905043241 Trần Quang Thuận -- Huyện Tuy Phước

,

Nguyễn Thuỷ Phương Dung -- Thị xã Thuận An

,

Phan Minh Hiền -- Thành phố Quy Nhơn

,

Trần Chương -- Huyện Hòai Nhơn

,

Lưu Công Minh -- Huyện Yên Minh

,

Nguyễn Trường An -- Quận Hai Bà Trưng

,

Nguyễn Dũng -- Huyện Krông Nô

,

Dương Vinh -- Thành phố Phan Thiết

,

Trần Văn Thục -- Huyện Trực Ninh

,

Lê Huỳnh Quốc Cường -- Quận Cái Răng

,

3823813 Phạm Thị Kim Ngọc -- Thành phố Quảng Ngãi

,
Loading...