Tạp hóa Thành Phố Bắc Cạn Bắc Kạn

Tìm thấy 2,474 kết quả (0.0036 giây)


Nguyễn Cao Cường

Mã đăng ký: 13A8.004343

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Điện thoại: N/AVũ Văn Hòa

Mã đăng ký: 13A8004407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Đào Văn Thủy

Mã đăng ký: 13A8004397

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thủy

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Tài

Mã đăng ký: 13A8004362

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tài

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Huy

Mã đăng ký: 13A8.004357

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, Xã Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Đoàn

Mã đăng ký: 13A8.004341

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đoàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nhi

Mã đăng ký: 13A8.004316

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhi

Điện thoại: N/APhan Hữu Khiêm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phan Hữu Khiêm

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Thu Loan

Mã đăng ký: 13A8.004166

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thu Loan

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Việt Hà

Mã đăng ký: 13A8.004276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt Hà

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Loan

Mã đăng ký: 13A8.004321

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Nam

Mã đăng ký: 13A8.004310

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Giàu

Mã đăng ký: 13A8.003340

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Giàu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Việt Dũng

Mã đăng ký: 13A8.004032

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 13A8.001749

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Tiến Sỹ

Mã đăng ký: 13A8.004298

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Sỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Nhàn

Mã đăng ký: 13A8.004284

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoài

Mã đăng ký: 13A8.004116

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Giao Lâm, Xã Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoài

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/2,474 - Trang số 1/124

Lý Muối -- Quận 8

,

830077 Nguyễn Văn Tỷ Nhỏ -- Huyện Tân Hồng

,

Hồ Văn Chờ -- Huyện An Phú

,

Lê Văn Thành -- Huyện Ba Tri

,

Lương Lỏn -- Huyện Gio Linh

,

Lê Được -- Huyện Hòai Nhơn

,

Trần Thị Thìn -- Huyện Thuỷ Nguyên

,

Nguyễn Thị Thơm -- Quận Tây Hồ

,

8425514 Huỳnh Thị Nhành -- Quận Tân Phú

,

Lê Thị Xuân Thanh -- Quận 6

,

Nguyễn Thị Xuân Anh -- Huyện Đại Lộc

,

Trần Thị Chức -- Huyện Bình Đại

,

Châu Ngọc Minh -- Huyện Nhơn Trạch

,

Nguyễn Ngọc Sáng -- Thành phố Biên Hòa

,

8952172 Ao Ngọc Ánh -- Quận Gò Vấp

,

Lê Thị Hạnh -- Thị xã Ngã Bảy

,

063850759 Hoàng Thị Kim Chi -- Huyện Lâm Hà

,

Nguyễn Thị Hâụ -- Huyện Vân Đồn

,

Huỳnh Thanh Sang Chợ Rạch Cam Quận Bình Thuỷ

,

Trần Quốc Đạt -- Huyện Krông Năng

,

Mã Mỹ Kiên -- Quận 5

,

Trương Thị Lành -- Huyện Cam Lộ

,

Nguyễn Thị Hoa -- Huyện Xuân Lộc

,

Nguyễn Thị Mỹ Linh -- Huyện Cam Lộ

,

Hà Huy Sáu 65 Nay Der Thị xã Ayun Pa

,

Cao Thị Bông -- Huyện Tuyên Hoá

,

8890806 Lê Hữu Ừng -- Quận 9

,

Phẩm Minh Quế -- Thành phố Móng Cái

,

Nguyễn Thị Ngân -- Huyện Đô Lương

,

Trịnh Thị Thoa -- Huyện Ngọc Lặc

,

Nguyễn Đình Dưỡng -- Huyện Thanh Thuỷ

,

Võ Văn Hòa -- Huyện Lai Vung

,

Thái Thị Học -- Quận Bình Thạnh

,

Trịnh Xuân Dũng -- Thành phố Ninh Bình

,

Phạm Thị Chiêm -- Huyện Minh Hoá

,

Lương Văn Thịnh -- Huyện Thanh Thuỷ

,

Võ Diệp Cẩm Vân -- Quận Bình Thạnh

,

Nguyễn Thị Diện -- Huyện Lệ Thuỷ

,

Phạm Đức Long -- Thị xã Kỳ Anh

,

Mai Văn Chử -- Huyện Xuân Trường

,

Hoàng Minh Trí -- Huyện Tĩnh Gia

,

Nguyễn Văn Thuân -- Huyện Ngân Sơn

,

Vương Văn Cương -- Huyện Lục Yên

,

Hoàng Thuý Hiền -- Huyện Cao Lộc

,

Lê Thị Kim Phố -- Quận Lê Chân

,

Nguyễn Minh Anh -- Thành phố Bắc Ninh

,

Vũ Thị Phương Thảo -- Huyện Đắk Glong

,

0862737488 Đinh Luơng Khánh Linh -- Huyện Bình Chánh

,

Nguyễn Thị Nguyệt -- Thị xã Thái Hòa

,

Nguyễn Thị Tỉnh -- Huyện Đức Phổ

,
Loading...