Tạp hóa Huyện Yên Mỹ Hưng Yên

Tìm thấy 1,718 kết quả (0.0067 giây)


Ngô Văn Quý

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 30/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quý

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Vân Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 24/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung hưng, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Hải

Điện thoại: N/A


Trung Tâm Thiết Bị Văn Phòng Trường Học 68

Mã đăng ký: 05D800001088/HK

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Liêu Trung - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Thiết Bị Văn Phòng Trường Học 68

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hảo

Mã đăng ký: 05D800001085/HK

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trai trang - TT Yên Mỹ - Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Lê Huy Đoan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đồng Than - Yên Mỹ, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Lê Huy Đoan

Điện thoại: N/A


Trịnh Kế Thăng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trai trang - TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trịnh Kế Thăng

Điện thoại: N/A


Phạm Trường Sinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Giai Phạm - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng yên, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Trường Sinh

Điện thoại: N/AĐỗ Đình Tuyển

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thư Thị - Tân Lập - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Tuyển

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Tuyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Xá - Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyên

Điện thoại: N/A


Lưu Đình Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Liêu Thượng - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Dương Anh Tư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Dương Anh Tư

Điện thoại: N/A


Lê Huy Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Liêu THượng - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng yên, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Lê Huy Tuyến

Điện thoại: N/A


Trần Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quý

Mã đăng ký: 05D80000995/HKD

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Long Vĩ - Thanh Long - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đình Tràng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Liêu Thượng - Liêu Xá - Yên Mỹ, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tràng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Kiếm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Từ Tây - Yên Phú - yên Mỹ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiếm

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ngát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngát

Điện thoại: N/A


Trần Thị Huệ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Yên Phú - yên Mỹ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trần Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hoàng Huân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường cái 200, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Huân

Điện thoại: N/A


Chu Thị Thu Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Chu Thị Thu Hà

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,718 - Trang số 1/86

Bùi Văn Quyên -- Huyện Việt Yên

,

Ngô Đình Hùng -- Thành phố Cam Ranh

,

0933396660 Võ Minh Sơn -- Huyện Thủ Thừa

,

Phạm Thị Hồng -- Huyện Hòa Thành

,

Trần Đăng Khoa 8c Thành phố Hưng Yên

,

Trần Đức Khoa -- Quận Ngô Quyền

,

Phủ Sinh -- Thành phố Cao Lãnh

,

Lương Ngọc Sương -- Quận 1

,

Đoàn Thị Phụng -- Huyện Chợ Gạo

,

Nguyễn Thế Hùng -- Huyện Gia Lâm

,

Thái Thị Nhỉ -- Huyện Cao Lãnh

,

Lê Thị Khanh -- Huyện Hoằng Hoá

,

Hồ Thị Hằng -- Huyện Hải Lăng

,

Nguyễn Thế Bằng -- Thành phố Việt Trì

,

Nguyễn Thị Lệ Hồng -- Huyện Cái Bè

,

Bùi Thị Bé -- Huyện Hòai Nhơn

,

Trịnh Phước Hoài -- Quận Ninh Kiều

,

061886472 Đào Thị Bông -- Thành phố Biên Hòa

,

Nguyễn Thị Sáu -- Quận Liên Chiểu

,

Nguyễn Mạnh Cường -- Huyện Thuỷ Nguyên

,

Trịnh Văn Tuyên -- Huyện Yên Định

,

Lê Thị Xinh -- Huyện Tĩnh Gia

,

Lê Thị Soạn -- Huyện Thiệu Hoá

,

Phan Văn Toàn -- Thị xã Chí Linh

,

Phạm Quang Đạo -- Huyện Ea Kar

,

Kê Thị Yến -- Quận Hai Bà Trưng

,

Bùi Thị Bưởi -- Thành phố Đà Lạt

,

Đỗ Thị Bích -- Thành phố Cẩm Phả

,

Đặng Thị Thuỳ Trang -- Quận Hải Châu

,

Phạm Văn Thành -- Quận Bình Tân

,

Nguyễn Thị Thanh Thúy -- Huyện Củ Chi

,

Lê Trung Cường -- Thành phố Nam Định

,

Mai Thị Ngọc Hà -- Huyện Cam Lâm

,

Nguyễn Thị Thu Thủy -- Thành phố Bến Tre

,

Vương Đình Cường -- Huyện Cao Lộc

,

Huỳnh Thanh Tuấn -- Thành phố Thủ Dầu Một

,

Nhà Thuốc Tâm Đức ( Bùi Thị Minh Hiền) -- Thành phố Bến Tre

,

Dương Thị Ánh Diệp -- Thị xã Tân Uyên

,

Nguyễn Thị Mỹ Nhân -- Huyện Cao Lãnh

,

Trịnh Kim Hoa -- Huyện Giồng Riềng

,

Vũ Thị Lam -- Huyện Ngọc Lặc

,

Lê Thị Hồng Đào -- Quận Bình Thạnh

,

Dương Thị Huệ -- Thành phố Hạ Long

,

3656118 Trần Thị Hường -- Quận Thanh Khê

,

Lê Thị Lan -- Thành phố Thanh Hoá

,

Trần Đình Tư -- Quận Hoàng Mai

,

Nguyễn Quốc Việt -- Thị xã Ngã Bảy

,

Lê Văn Phổ -- Huyện Bình Sơn

,

0905951718 Trần Thị Phương Quy -- Thành phố Pleiku

,

Nguyễn Phạm Định -- Thành phố Biên Hòa

,
Loading...