Tạp hóa Huyện Ứng Hòa Hà Nội

Tìm thấy 4,150 kết quả (0.0192 giây)


Nguyễn Thị Lừng

Mã đăng ký: 01A-8000469

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lừng

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Yên

Mã đăng ký: 01A-8000454

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 5, ngõ 137, phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Út

Mã đăng ký: 01A-8000370

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: cầu bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Út

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Như Hưng

Mã đăng ký: 01A-8000363

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký: 01A-8000354

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cháy, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Ngọc Liên

Mã đăng ký: 01A8001206

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bãi, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Liên

Điện thoại: N/ALê Chu Công

Mã đăng ký: 01A-8000335

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 4 Chợ cháy, Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Chu Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Hòa

Mã đăng ký: 01A-8000334

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hạ, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Đông

Mã đăng ký: 01A-8003065

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 45 thôn Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mã đăng ký: 01A-8000280

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 83 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thúy Quỳnh

Mã đăng ký: 01A-8000187

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Sam, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Thúy Quỳnh

Điện thoại: N/A


Vũ Minh Chí

Mã đăng ký: 01A-8000165

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Kiên

Mã đăng ký: 01A-8000173

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đống Vũ, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thúy An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 37, Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hồng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nhung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Viên Ngoại, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: N/A


Hoàng Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Tú, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: THôN THầN, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/4,150 - Trang số 1/208

Cao Văn Việt -- Thành phố Bắc Giang

,

Nguyễn Thị Hải -- Huyện Tuyên Hoá

,

Huỳnh Thị Phương Uyên -- Thành phố Quảng Ngãi

,

848269 Lý Thị Hòa -- Thành phố Phan Thiết

,

Nguyễn Thị Hạnh -- Huyện Đa Krông

,

Trương Thị Mai -- Huyện Châu Thành

,

823413 Nguyễn Thị Huệ -- Thành phố Quy Nhơn

,

Hồ Thị Nỡ -- Huyện Đức Hòa

,

Đặng Thị Hạnh -- Huyện Phong Điền

,

Trịnh Thị Hường -- Huyện Hậu Lộc

,

Lê Văn Nà -- Huyện Phú Hòa

,

Võ Tấn Năm -- Huyện Duy Xuyên

,

Nguyễn Mạnh Hùng -- Quận Tân Bình

,

Hoàng Thị Lý ấp 97 _ Xã Xuân thạnh Huyện Cẩm Mỹ

,

Thái Viết Tiến -- Huyện Phù Ninh

,

Ngô Tiến Hải -- Huyện Nguyên Bình

,

Trần Vinh Quang -- Thành phố Hải Dương

,

Vũ Mạnh Hùng -- Thành phố Bắc Giang

,

Dương Văn Mỹ -- Quận Hoàn Kiếm

,

8453157 Phan Thị Sen -- Quận Phú Nhuận

,

Đỗ Xuân Hoà -- Huyện Vân Đồn

,

Đường Thị Kim Oanh -- Huyện Chợ Lách

,

Lý Ngọc Linh -- Thành phố Cà Mau

,

Hồ Mỹ Hạnh -- Thành phố Cà Mau

,

Nguyễn Hữu Mai -- Huyện Thanh Chương

,

Nguyễn Hữu Cảnh -- Huyện Mèo Vạc

,

Nguyễn Thị Hồng Cúc -- Huyện Châu Thành

,

Nguyễn Thị Thuý -- Thành phố Thái Bình

,

Nguyễn Duy Lộc -- Huyện Đồng Phú

,

Đặng Thị Bích Thu -- Huyện Krông Năng

,

0913752042 Phan Hữu Đức -- Quận Thủ Đức

,

Đỗ Thị Hường -- Quận Cầu Giấy

,

Nguyễn Thị Thu Hằng -- Thành phố Phan Thiết

,

Nguyễn Thị Đát -- Huyện Đức Trọng

,

387604429 Nguyễn Thị Hồng Nhung -- Quận 8

,

07662864400168476797 Hồ Văn Mỹ -- Thị xã Tân Châu

,

Phạm Văn Thiệu -- Huyện Tiên Lãng

,

Trần Văn Sửu -- Huyện Hòai Nhơn

,

Đỗ Văn Khải -- Thành phố Thái Bình

,

0913130637 Lại Thị Mỹ Dung -- Huyện Bình Chánh

,

01646143541 Nguyễn Thị Lý -- Huyện Chương Mỹ

,

Nguyễn Thị Bảy -- Quận Ninh Kiều

,

Ngô Quốc Bạc -- Huyện Đông Hải

,

Nguyễn Thị Thơ -- Huyện Anh Sơn

,

Nguyễn Chim -- Huyện Phù Cát

,

Nguyễn Ngọc Huy -- Quận Gò Vấp

,

Tô Hữu Doãn -- Huyện Chợ Đồn

,

0984677079 Nguyễn Tấn Đạt -- Quận 7

,

Nguyễn Hữu Tuấn -- Huyện Phước Long

,

Nguyễn Hữu Tuấn -- Thị xã Chí Linh

,
Loading...