Tạp hóa Huyện Ứng Hòa Hà Nội

Tìm thấy 4,150 kết quả (0.0344 giây)


Nguyễn Thị Lừng

Mã đăng ký: 01A-8000469

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lừng

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Yên

Mã đăng ký: 01A-8000454

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: số 5, ngõ 137, phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Út

Mã đăng ký: 01A-8000370

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: cầu bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Út

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Như Hưng

Mã đăng ký: 01A-8000363

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký: 01A-8000354

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cháy, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Ngọc Liên

Mã đăng ký: 01A8001206

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bãi, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Liên

Điện thoại: N/ALê Chu Công

Mã đăng ký: 01A-8000335

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 4 Chợ cháy, Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Chu Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Hòa

Mã đăng ký: 01A-8000334

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hạ, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Đông

Mã đăng ký: 01A-8003065

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 45 thôn Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mã đăng ký: 01A-8000280

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 83 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thúy Quỳnh

Mã đăng ký: 01A-8000187

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Sam, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Thúy Quỳnh

Điện thoại: N/A


Vũ Minh Chí

Mã đăng ký: 01A-8000165

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Kiên

Mã đăng ký: 01A-8000173

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đống Vũ, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thúy An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 37, Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hồng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nhung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Viên Ngoại, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: N/A


Hoàng Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Tú, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN THầN, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/4,150 - Trang số 1/208

Nguyễn Thị Thành -- Thành phố Cẩm Phả

,

Lê Thị Liễu -- Thành phố Buôn Ma Thuột

,

Nguyễn Thị Vui -- Huyện Lạng Giang

,

Nguyễn Thị Lệ -- Huyện Phù Cát

,

Trương Thị Tâm -- Huyện Hàm Thuận Bắc

,

Du Đức Thảo -- Quận 11

,

Trương Chí Tài -- Quận 4

,

Nguyễn Thị Phi -- Quận 5

,

Lưu Ngọc Minh 146 Bùi Thị Xuân P.PNL Quận 1

,

Huỳnh Thị Tâm -- Quận Hải Châu

,

Nguyễn Thị Hồng Ngân -- Huyện Đức Cơ

,

Nguyễn Thị Dinh -- Huyện Hậu Lộc

,

Nguyễn Hưu Dụng -- Huyện Hậu Lộc

,

867236 Lê Thị Dung -- Huyện Triệu Sơn

,

Huỳnh Thị Phượng -- Huyện An Phú

,

Nguyễn Văn Đàng -- Huyện Thoại Sơn

,

Nguyễn Quang Chung -- Huyện Duy Tiên

,

Nguyễn Thị Lệ -- Huyện Dầu Tiếng

,

Lâm Thị Mỹ Thanh -- Thành phố Biên Hòa

,

Trần Thị Ánh Đào -- Huyện Gò Dầu

,

Nguyễn Văn Khương -- Huyện Quảng Xương

,

0904158121 Phạm Hoà Bình Nhà G02-P04 T14 khu Ciputra Quận Tây Hồ

,

Trần Thị Ngọc Hà -- Thị xã Ninh Hòa

,

Vũ Thanh Tùng -- Huyện Ngọc Lặc

,

Đinh Đức Tuấn -- Huyện Bù Đăng

,

Nguyễn Văn Thuật -- Huyện Sóc Sơn

,

Đỗ Như Soang -- Huyện Hàm Thuận Nam

,

Tạ Cẩm Minh C9 Chợ TT Huyện Văn Lãng

,

Nguyễn Thành -- Thành phố Quy Nhơn

,

Nguyễn Văn Thấy -- Quận Hà Đông

,

Phạm Xuân Lưu -- Huyện Bảo Lạc

,

Nguyễn Thị Hưng -- Huyện Đông Anh

,

Bùi Thái Sơn -- Huyện Văn Chấn

,

Trần Phạm Thành -- Huyện Vụ Bản

,

Nguyễn Đại Giang -- Huyện Sơn Hà

,

Nguyễn Minh Hưng -- Huyện Cam Lâm

,

Trần Đức Tuy -- Huyện Mỹ Lộc

,

Lê Tiến Hải -- Huyện Lộc Hà

,

Hồ Thị Phượng -- Huyện Hàm Thuận Nam

,

0983899439 Trần Thị Thu Hoài -- Quận Cầu Giấy

,

Giáp Văn Thiệu Kim Tràng Huyện Tân Yên

,

Trương Thị Vân Anh Phú Lâm 3 Phú Sơn Huyện Tân Phú

,

Đinh Huỳnh Thị Như Xuân -- Quận 5

,

Trịnh Văn Cảnh -- Quận 2

,

Ngô Thị Mai -- Thành phố Thái Nguyên

,

Trần Văn Đối -- Quận Gò Vấp

,

Nguễn Mậu Cương -- Huyện Văn Lãng

,

Nguyễn Đình Diện -- Huyện Lâm Bình

,

Thạch Nụ -- Huyện Duyên Hải

,

0934763471 Giảng Thành Lợi -- Huyện Long Hồ

,
Loading...