Tạp hóa Huyện Phúc Thọ Hà Nội

Tìm thấy 1,731 kết quả (0.0216 giây)


Trần Thế Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 5, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thế Anh

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thơm

Mã đăng ký: 01R8004378

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Hoàng Vĩnh Quyết

Mã đăng ký: 01R8003565

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Vĩnh Quyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 01R8004343

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Đặng Hồng Phương

Mã đăng ký: 01R8004310

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 12, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phương

Điện thoại: N/A


Đinh Tiến Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Long

Điện thoại: N/A


Đặng Hồng Dũng

Mã đăng ký: 01R8004326

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Dũng

Điện thoại: N/ANguyễn Thái Sơn

Mã đăng ký: 01R8004304

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Điện thoại: N/A


Trần Huy Hải

Mã đăng ký: 01R8004202

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Huy Hải

Điện thoại: N/A


Lê Đức Hải

Mã đăng ký: 01R8004272

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 12, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Đức Hải

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Lan Phương

Mã đăng ký: 01R8004234

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Phương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đài

Điện thoại: N/A


Trần Thị Họa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thị Họa

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thơm

Mã đăng ký: 01R8004262

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lê Tiến Mạnh

Mã đăng ký: 01R8004244

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hường

Mã đăng ký: 01R8004245

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 3, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường

Điện thoại: N/A


Lê Văn Thành

Mã đăng ký: 01R8004213

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mậu

Mã đăng ký: 01R8004223

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mậu

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,731 - Trang số 1/87

Thù Tư Lộc -- Quận 11

,

Trương Thị Sáu -- Quận Cái Răng

,

850429 Huỳnh Thị Mỹ -- Huyện Phù Cát

,

Lý Hớn Thuận -- Thị xã Vĩnh Châu

,

Phan Thị Huê -- Thành phố Hưng Yên

,

Nguyễn Thị Lượm -- Quận 6

,

Phan Thu -- Huyện Cẩm Mỹ

,

Bùi Thị Bắc -- Thành phố Móng Cái

,

Phạm Văn Đông -- Huyện Thuỷ Nguyên

,

Lê Thị Mỹ Dung -- Huyện Cái Bè

,

Nguyễn Thị Luân -- Huyện Lệ Thuỷ

,

036826474 Cao Thị Hoà -- Huyện Vũ Thư

,

Hoàng Bá Linh Thôn 12 Huyện Tĩnh Gia

,

Hoàng Thị Vượng -- Quận Hoàn Kiếm

,

Lê Văn Trải (Xuân Trãi) -- Thành phố Tuy Hòa

,

Nguyễn Văn Trước Âp Lộc Chánh Huyện Đức Hòa

,

Hoàng Trọng Khiếu -- Thành phố Đà Lạt

,

Trương Thị Kim Dung -- Huyện Định Quán

,

Hoa Thị Thanh -- Huyện Diên Khánh

,

7325130 Trần Thị Lan -- Quận 9

,

Nguyễn Thị Huỳnh Giao -- Quận Thủ Đức

,

Đỗ Xuân Cảnh -- Huyện Núi Thành

,

Phạm Quốc Đồng -- Thị xã Thuận An

,

Nguyễn Thị Tuyết Phượng -- Quận Tân Phú

,

Phạm Thị Báu -- Quận Hai Bà Trưng

,

Trần Văn Sang -- Huyện Thanh Miện

,

Trần Văn Tuấn -- Thành phố Biên Hòa

,

281626 Vũ Thị Kiều Hoanh -- Huyện Tuy Phước

,

Quách Hồng Trưng -- Quận 8

,

3816599 Hóa Thanh Bình -- Thành phố Rạch Giá

,

0983815997 Trương Trần Hiển P1708 nhà 18T2 Trung Hoà Nhân Chính Quận Thanh Xuân

,

Nguyễn Văn Thái Xuân yên Huyện Hậu Lộc

,

Ngô Đình Thoan -- Huyện Quảng Ninh

,

Nguyễn Minh Tâm -- Huyện Càng Long

,

Bùi Thị Hằng -- Thành phố Cẩm Phả

,

Nguyễn Văn Hà -- Huyện Giao Thuỷ

,

Đỗ Thị Nguyệt -- Quận Hà Đông

,

Quách Đức Minh -- Quận Long Biên

,

Võ Thị Thủy -- Huyện Phú Lộc

,

Trần Thị Thu -- Huyện Quảng Điền

,

Phạm Thanh Chương -- Thị xã Ba Đồn

,

Nguyễn Lề -- Thị xã Ba Đồn

,

Trần Văn Quế -- Huyện Phù Cát

,

Nguyễn Thị Ngọc Minh -- Quận Thủ Đức

,

Nguyễn Thị Mến -- Thành phố Lào Cai

,

Nguyễn Quang Phượng -- Huyện Tam Đảo

,

Trần Minh Tiến ( Cơ Sở Minh Tiến ) -- Huyện Bắc Tân Uyên

,

Mst Xử Lý Chứng Từ Vãng Lai (Tân Hội) -- Thành phố Vĩnh Long

,

Nguyễn Văn Bắc -- Quận Thanh Xuân

,

Lê Ngọc Ẩn -- Thành phố Bến Tre

,
Loading...