Tạp hóa Huyện Pác Nặm Bắc Kạn

Tìm thấy 203 kết quả (0.0037 giây)


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Lưu Đình Nhã

Mã đăng ký: 13H8000219

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Nhã

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Thị Thuyên

Mã đăng ký: 13H8000563

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Chu Văn Chung

Mã đăng ký: 13H8000623

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Chu Văn Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Đàm Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13H8000601

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 22/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 27/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mận

Điện thoại: N/AĐỗ Đình Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Nam

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Đại

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đại

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thơi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thơi

Điện thoại: N/A


Hứa Thị Hồng Gấm

Mã đăng ký: 13H8000369

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 17/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hứa Thị Hồng Gấm

Điện thoại: N/A


Liệu Mạnh Cường

Mã đăng ký: 13H8000251

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 22/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Liệu Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Dung

Mã đăng ký: 13H8000587

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 25/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Nghĩa

Mã đăng ký: 13H8 000 521

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/03/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phùng Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Bế Văn Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/03/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Phầy, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/203 - Trang số 1/11

Nguyễn Ngọc Phan -- Thành phố Vĩnh Yên

,

Nguyễn Văn Lam -- Quận 3

,

Ngô Văn Rỵ -- Huyện Kiến Xương

,

Nguyễn Thị Hà -- Thành phố Tuyên Quang

,

Thái Văn Sơn -- Quận Bình Thạnh

,

Nguyễn Văn Khải -- Huyện Thống Nhất

,

Trần Thị Hay -- Huyện Thuận Bắc

,

Đặng Xuân Đỉnh -- Huyện Thái Thụy

,

Nguyễn Thùng Anh -- Huyện Phú Tân

,

Lê Thị Thu Minh -- Huyện Long Hồ

,

Lê Thị Bông -- Huyện Bắc Bình

,

Nguyễn Thị Nhung -- Huyện Phú Riềng

,

Đỗ Thị Mai -- Huyện Văn Chấn

,

Phạm Thị Thuý -- Huyện Chiêm Hoá

,

Nguyễn Thị Hương -- Thành phố Vinh

,

Bi Gia Thành Tâm -- Thành phố Đông Hà

,

Trịnh Trung Thành -- Huyện Yên Định

,

Dương Thị Bé -- Thành phố Tân An

,

Bùi Cao Thạch -- Huyện Thường Tín

,

Nguyễn Vân Anh -- Quận Ba Đình

,

Nguyễn Văn Thường -- Thành phố Bắc Giang

,

Cao Thị Hải -- Thành phố Móng Cái

,

Phạm Văn Hiển -- Thành phố Tuyên Quang

,

0583540993 Lê Trần Chung Nghĩa -- Thành phố Nha Trang

,

Lê Hữu Thịnh -- Quận Phú Nhuận

,

Hà Thúc Hùng -- Huyện Tân Phú

,

Nguyễn Thị Lành -- Thành phố Mỹ Tho

,

Trần Văn Đại -- Huyện Đại Từ

,

Đoàn Thị Hồng -- Thị xã Ba Đồn

,

Đào Văn Khanh -- Quận 12

,

Phạm Vũ Sinh Huy -- Huyện Tuy Phước

,

Nguyễn Thị Kim Ngân -- Huyện Đà Bắc

,

0293878616 Nguyễn Văn Thao -- Huyện Mù Cang Chải

,

Đặng Thị Thu Yến -- Thị xã La Gi

,

Trần Thị Kim Trang -- Huyện Phù Mỹ

,

Võ Thị Lành -- Quận Bình Tân

,

Võ Văn Út -- Huyện Tam Bình

,

Chu Xuân Bích -- Huyện Long Thành

,

Đoàn Phi Dũng -- Quận Tân Phú

,

Trần Ngọc Huân -- Thành phố Hưng Yên

,

Nguyễn Đức Học -- Huyện Thạch Thất

,

Hà Tiên Thuận -- Thành phố Phan Thiết

,

Phạm Văn Trường -- Huyện Xuân Trường

,

Nguyễn Thị Màu -- Huyện Phú Lộc

,

Phùng Thanh Đạt -- Huyện Nghĩa Hành

,

Nguyễn Thị Nga -- Huyện Diễn Châu

,

Nguyễn Thành Lập -- Huyện Ba Tri

,

Hoàng Thị Hiền -- Huyện Tân Sơn

,

Nguyễn Thị Thanh Huyền -- Thành phố Thái Nguyên

,

Nguyễn Thị Lan -- Huyện Thạch Hà

,
Loading...