Tạp hóa Huyện Pác Nặm Bắc Kạn

Tìm thấy 203 kết quả (0.0034 giây)


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Lưu Đình Nhã

Mã đăng ký: 13H8000219

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Nhã

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Thị Thuyên

Mã đăng ký: 13H8000563

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Chu Văn Chung

Mã đăng ký: 13H8000623

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Chu Văn Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Đàm Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13H8000601

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 22/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 27/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mận

Điện thoại: N/AĐỗ Đình Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Nam

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Đại

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đại

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thơi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thơi

Điện thoại: N/A


Hứa Thị Hồng Gấm

Mã đăng ký: 13H8000369

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 17/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hứa Thị Hồng Gấm

Điện thoại: N/A


Liệu Mạnh Cường

Mã đăng ký: 13H8000251

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 22/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Liệu Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Dung

Mã đăng ký: 13H8000587

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 25/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Nghĩa

Mã đăng ký: 13H8 000 521

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phùng Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Bế Văn Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Phầy, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/203 - Trang số 1/11

Quách Tuyết Anh -- Thành phố Thủ Dầu Một

,

Đặng Thị Tính -- Huyện Bù Gia Mập

,

Đoàn Thị Nguyện -- Thành phố Đồng Hới

,

Lê Hữu Truyền -- Thị xã Cai Lậy

,

8947612 Phạm Thị Thanh Trúc -- Quận Gò Vấp

,

0241868024 Vũ Viết Mạnh Phố kênh vàng Huyện Lương Tài

,

Nguyễn Thị Tuyết -- Huyện Thường Xuân

,

Nguyễn Thị Na -- Huyện Na Rì

,

Văn Đình Quỳnh Hương -- Thành phố Kon Tum

,

Trần Thị Thảo -- Huyện Cẩm Xuyên

,

Đặng Thị Huyên -- Thành phố Móng Cái

,

Lưu Thị Quế -- Huyện Mang Yang

,

Vũ Vương Minh -- Thành phố Hưng Yên

,

Nguyễn Văn Thư -- Huyện Nam Trực

,

Mai Thị Anh Tâm -- Huyện Thoại Sơn

,

027852894 Nguyễn Thị Lan -- Huyện Chiêm Hoá

,

Lê Minh Tài -- Huyện Thủ Thừa

,

Ngô Hạnh -- Quận 11

,

Nguyễn Văn Tú -- Huyện Châu Đức

,

Nguyễn Thị Sáu -- Huyện Tĩnh Gia

,

Lê Văn Lành -- Huyện Chư Prông

,

Nguyễn Thành Nam -- Huyện Trảng Bom

,

Tạ Thị Dung -- Huyện Thanh Miện

,

Trần Thị Tân -- Huyện Mỹ Lộc

,

Huỳnh Thị Ngọc Thơ -- Quận 1

,

Nguyễn Thị Đức -- Huyện Chợ Lách

,

Trần Văn Luân -- Huyện Trực Ninh

,

Phạm Văn Thìn -- Huyện Trảng Bom

,

Hà Minh Thu -- Huyện Thanh Trì

,

Phạm Thị Nga -- Quận Thanh Khê

,

Đỗ Quốc Hùng -- Huyện Thanh Liêm

,

0293845512 Trần Văn Đô -- Huyện Lục Yên

,

38640889 Vũ Thị Băng Tâm -- Quận 10

,

Nguyễn Minh Thắng -- Quận Bình Tân

,

0906685550 Tạp Hóa Như Phương (Vũ Thị Duyên) -- Thị xã Dĩ An

,

Trịnh Văn Thông -- Huyện Nghĩa Hành

,

Đỗ Thị Gấm -- Huyện Gia Lộc

,

Lê Thị Thanh Nguyên -- Huyện Bến Lức

,

Lê Hồng Thu -- Thị xã Bến Cát

,

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 457B Lê Đại Hành P.11 Quận 11

,

Nguyễn Khánh Hảo -- Quận 3

,

Nguyễn Văn Quang -- Thị xã Từ Sơn

,

Huỳnh Văn Son -- Huyện Hòa Thành

,

Lê Văn Bảo -- Huyện Tuy Phước

,

Trần Thị Lý -- Huyện Định Quán

,

0948921448 Phùng Thị Thanh -- Huyện Văn Quan

,

Nguyễn Hồng Đức -- Quận 12

,

Nguyễn Thị Thương -- Huyện Sông Hinh

,

Chu Thị Hoàng -- Thành phố Biên Hòa

,

Văn Nữ Thị Trà My -- Thành phố Thủ Dầu Một

,
Loading...