Tạp hóa Huyện Hồng Dân Bạc Liêu

Tìm thấy 1,207 kết quả (0.0021 giây)


Lâm Quang Đồng

Mã đăng ký: 60C8003175

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Quang Đồng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Minh Hà

Mã đăng ký: 60C8003585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà

Điện thoại: N/A


Nông Văn Thạch

Mã đăng ký: 60C8003524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thạch

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Chân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chân

Điện thoại: N/A


La Thanh Tưởng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Thanh Tưởng

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Hạt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hạt

Điện thoại: N/A


Huỳnh Phi Hùng

Mã đăng ký: 60C8003423

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng

Điện thoại: N/ANguyễn Định Míl

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Míl

Điện thoại: N/A


Lê Minh Dương

Mã đăng ký: 60C8003605

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tà Ky, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Minh Dương

Điện thoại: N/A


Thái Ngọc Thi

Mã đăng ký: 60C8003268

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Thái Ngọc Thi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Công Cuộc

Mã đăng ký: 60C8000504

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Cuộc

Điện thoại: N/A


Huỳnh Trung Tá

Mã đăng ký: 60C8003575

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Tá

Điện thoại: N/A


Danh Chiên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Danh Chiên

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Mai

Mã đăng ký: 60C8003525

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trường Giang

Mã đăng ký: 60C80003534

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh An, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Điện thoại: N/A


Kiều Thị Do

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Kiều Thị Do

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Điện thoại: N/A


Lê Hoàng Quân

Mã đăng ký: 60C8003564

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu II, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Quân

Điện thoại: N/A


Danh Thiệt

Mã đăng ký: 60C8003429

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu II, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Danh Thiệt

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,207 - Trang số 1/61

Nông Thị Hoàng -- Huyện Bình Sơn

,

Nguyễn Thu Nguyệt -- Quận Thủ Đức

,

Nguyễn Văn Thắng -- Huyện Kinh Môn

,

Phạm Thị Nành -- Huyện Đầm Dơi

,

Nguyễn Thị Tho -- Huyện Kim Thành

,

Trần Thị Minh Quý 385B Phan Văn Hân Quận Bình Thạnh

,

Từ Thị Minh Tâm -- Quận Bình Thuỷ

,

0280877106 Trần Thị Hoè -- Huyện Phú Lương

,

Cao Thị Ngọc Trâm -- Thành phố Đà Lạt

,

Trần Thọ Khánh -- Quận Ba Đình

,

Lê Thị Liên -- Huyện Gio Linh

,

Lương Gia Hòa -- Quận 11

,

Đặng Văn Cương -- Thành phố Đà Lạt

,

Nguyễn Văn Luận -- Quận Hải An

,

Trương Thị Hoài -- Thành phố Đồng Hới

,

Tống Thị Xuân -- Huyện Nam Trực

,

Phan Hữu Hoàng Nhi -- Huyện Sông Hinh

,

Đặng Thị Tuyết Vân -- Thị xã An Nhơn

,

5377163 Phạm Thị Kim Thanh -- Quận Đống Đa

,

Võ Thị Sớt -- Huyện Củ Chi

,

Hứa Thanh Hùng -- Huyện Mỏ Cày Bắc

,

Bùi Thị Mỹ Hương -- Huyện Đức Cơ

,

Huỳnh Thị Hoa -- Quận Sơn Trà

,

0944894449 Nguyễn Xuân Huy -- Thành phố Rạch Giá

,

Hà Minh Trí -- Huyện Cái Bè

,

Nguyễn Thị Thảo Trang -- Huyện Gò Công Tây

,

0913250935 Phan Thị Duyên -- Quận Nam Từ Liêm

,

3740496 Nguyễn Thị Ren -- Thị xã Thuận An

,

Võ Văn Khó -- Huyện An Phú

,

Phạm Thị Toan -- Huyện Quan Hoá

,

Nguyễn Văn Đáng -- Thành phố Sơn La

,

Trần Quỳnh Yến -- Huyện Bình Giang

,

Bế Thị Bảo -- Huyện Chi Lăng

,

Nguyễn Thị Thắm -- Quận Thanh Xuân

,

Nguyễn Mạnh Thắng -- Thành phố Biên Hòa

,

Đào Trung Hậu -- Huyện Châu Thành

,

Vũ Hồng Quảng -- Thị xã Nghĩa Lộ

,

Nguyễn Thị Xuân -- Thành phố Pleiku

,

Nguyễn Tới -- Thành phố Nha Trang

,

01666542111 Nguyễn Thị Trọn -- Huyện Chư Sê

,

Lâm Thiên Hà -- Huyện Sóc Sơn

,

Trương Văn Hậu -- Huyện Tân Phú

,

01669680353 Lê Thị Trắng -- Huyện Thạnh Phú

,

Hoàng Văn Lợi -- Huyện Hữu Lũng

,

Khuất Duy Thắng -- Huyện Giao Thuỷ

,

Nguyễn Duy Ẩn -- Huyện Tư Nghĩa

,

Lê Văn Trí -- Huyện Diễn Châu

,

Nguyễn Thị Xuyến -- Huyện Diễn Châu

,

Nguyễn Quốc Dũng -- Huyện Krông Búk

,

Lê Thị Hòa -- Thành phố Thái Nguyên

,
Loading...