Cửa hàng tạp hóa Thanh Hoá

Tìm thấy 84,557 kết quả (0.0388 giây)


Tống Thị Nhàn

Mã đăng ký: 26A 80009806

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam Châu xã Hải Châu, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Tống Thị Nhàn

Điện thoại: N/ALê Đăng Kiên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Đăng Kiên

Điện thoại: N/A


Trịnh Đăng Tám

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Tám

Điện thoại: N/A


Lưu Đình Sinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Sinh

Điện thoại: N/A


Lưu Hữu Luận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Hữu Luận

Điện thoại: N/A


Phạm Đình Hoà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hoà

Điện thoại: N/A


Trịnh Hữu Thọ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Thọ

Điện thoại: N/ATrịnh Vinh Đông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Vinh Đông

Điện thoại: N/A


Trịnh Vinh Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Vinh Hùng

Điện thoại: N/A


Trịnh Đăng Cẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Cẩn

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Đông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 252, KP2, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xuân Lam, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Bình

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cao Phong, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình

Điện thoại: N/A


Lê Văn Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phong Lạc 3, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tài

Điện thoại: N/A


Lê Bá Oánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Bá Oánh

Điện thoại: N/A


Lê Sỹ Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Sơn

Điện thoại: N/A


Lê Viết Hàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Viết Hàn

Điện thoại: N/A


Lê Thị Niệm 277 Nguyễn Văn Trỗi Quận Sơn Trà

,

01222104979 Lê Thành Hậu -- Thành phố Cao Lãnh

,

Nguyễn Xuân Thắng -- Thành phố Nam Định

,

Cao Thị Hồng -- Thành phố Pleiku

,

Nguyễn Quốc Việt Km11 Huyện Bảo Thắng

,

070850363 Võ Quốc Thái -- Huyện Mang Thít

,

Đỗ Thị Phúc -- Quận 3

,

8567556 Phùng Giang Diện Quân -- Quận 11

,

Nguyễn Văn Đàn -- Huyện Đông Hưng

,

0914234423 Nguyễn Triệu Phú Oanh -- Thành phố Cao Lãnh

,

Nguyễn Quang Tuấn -- Thị xã Ninh Hòa

,

Quách Hữu Phương -- Thành phố Cẩm Phả

,

Văn Phú Hòa -- Quận Tân Phú

,

Phạm Thị Linh -- Huyện Tiên Lữ

,

Ngô Thị Thanh -- Thành phố Cao Lãnh

,

Đỗ Thị Thái -- Huyện Phú Riềng

,

Quách Thị Hồng Loan -- Quận 8

,

Nguyễn Văn Tình -- Quận Tân Bình

,

0905112710 Nguyễn Hiền -- Thành phố Hội An

,

0909713293 Mai Ngọc Ẩn -- Huyện Thủ Thừa

,

Nguyễn Văn Hiền -- Thị xã Giá Rai

,

062769201 Hoàng Thị Xuân -- Huyện Phú Quý

,

Lâm Thị Mỹ Hoàng -- Thành phố Cà Mau

,

029876632 Trần Thị Hương -- Huyện Trạm Tấu

,

034973229 Nguyễn Bá Hùng -- Huyện Thanh Oai

,

Nguyễn Văn Tâm 154 Thống nhất-TT Phan rí cửa Huyện Tuy Phong

,

Nguyễn Thị Hồng 0 Số Kp4 P.Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức

,

Nguyễn Văn Đông -- Thị xã Chí Linh

,

Nguyễn Thì -- Huyện Tây Sơn

,

Lưu Hồng Minh Châu -- Quận 5

,

3835635 Hồ Anh Tuấn -- Thành phố Quảng Ngãi

,

Hà Văn Phần -- Huyện Quan Hoá

,

Nguyễn Văn Nhất -- Huyện Tiên Lãng

,

0985822465 Phùng Thị Thoa -- Thị xã Sơn Tây

,

Hồ Văn Trí -- Huyện Thanh Bình

,

Lê Tiến Tuấn -- Thị xã Từ Sơn

,

Nguyễn Thị Hưởng -- Huyện Gia Bình

,

Trần Hải Minh -- Thành phố Vĩnh Long

,

Nguyễn Văn Minh -- Huyện Chợ Gạo

,

Phan Thành -- Thị xã Sông Cầu

,

38436383 Châu Đình Quốc Hùng -- Quận Phú Nhuận

,

Lý Hải Long -- Huyện Nam Trực

,

Nguyễn Thị Kim Chi -- Huyện Bù Đăng

,

Phạm Thị Minh Tuyết -- Thành phố Buôn Ma Thuột

,

Vũ Mạnh Hùng -- Huyện Phù Ninh

,

Nguyễn Thế Nam -- Quận Hoàng Mai

,

Ubnd Xã Hà Hải (Thu Vãng Lai) -- Huyện Hà Trung

,

Nguyễn Văn Đại -- Huyện Nghĩa Đàn

,

0703910799 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn -- Thành phố Vĩnh Long

,

0906300595 Võ Quỳnh Anh -- Quận 2

,
Loading...