Cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0133 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hợi -- Huyện Yên Bình

,

Nguyễn Cảm -- Huyện Gio Linh

,

Nguyễn Thị Khuyến -- Huyện Hồng Ngự

,

Nguyễn Hồng Phúng -- Thành phố Tam Điệp

,

Trần Văn Hưng -- Thị xã Quảng Yên

,

Hoàng Văn Luân -- Huyện Vĩnh Tường

,

Nguyễn Thị Dân -- Huyện Nghĩa Đàn

,

Nguyễn Thị Én -- Huyện Bố Trạch

,

Nguyễn Quang Vinh 69 Nguyễn Công Trứ Quận Sơn Trà

,

0985920427 Nguyễn Văn Chung -- Huyện Lục Yên

,

Huỳnh Thị Phượng -- Thành phố Quảng Ngãi

,

843394 Phạm Ánh Nguyệt -- Thành phố Việt Trì

,

Lương Văn Tân -- Thành phố Phan Thiết

,

Trần Xuân Trình -- Huyện Ngọc Lặc

,

Nguyễn Thị Thanh Vân -- Thị xã Gia Nghĩa

,

Nguyễn Thị Cúc -- Quận 3

,

Nguyễn Thị Thuỷ -- Huyện Phù Mỹ

,

8615907 Nguyễn Huy Tâm -- Huyện Thanh Trì

,

Nguyễn Nhầm Khánh Ngọc -- Huyện Vĩnh Cửu

,

036835119 Nguyễn Văn Ích -- Thành phố Thái Bình

,

067956209 Phạm Hồng Tuấn -- Huyện Tháp Mười

,

Phùng Văn Cái -- Huyện Đức Hòa

,

057838346 Phạm Văn Khoa (Thanh Niên Hai) -- Thành phố Tuy Hòa

,

Phạm Thị Bé -- Huyện Tiên Yên

,

Đinh Văn Chiến -- Huyện Long Điền

,

Trần Xuân Kiềm -- Thị xã Chí Linh

,

Nguyễn Văn Hồng -- Huyện Thanh Miện

,

Nguyễn Trọng Tâm -- Huyện Chợ Lách

,

Nguyễn Văn Sửu -- Huyện Tiên Du

,

Đoàn Thị Kháng -- Thành phố Đồng Hới

,

Trần Văn Đường -- Thành phố Nam Định

,

Lê Việt Bằng -- Quận Tân Bình

,

0903725578 Lê Hồng Vinh -- Quận Tân Bình

,

Huỳnh Thị Mỹ Linh -- Huyện Mang Thít

,

Trần Thị Riềng -- Huyện Bến Cầu

,

Võ Thị Sâm -- Huyện Phú Tân

,

0909990984 Quầy Thuốc Hoàng Vũ (Trịnh Hoàng Anh Vũ ) -- Thành phố Thủ Dầu Một

,

Trương Kim Ngoan -- Huyện Long Phú

,

Lê Thị Phương -- Huyện Yên Định

,

Nguyễn Văn Nhuận -- Thị xã Từ Sơn

,

Đoàn Thị Ngọc Thùy -- Thành phố Pleiku

,

Phạm Văn Thành -- Huyện Kinh Môn

,

Hộ Phát Sinh Tri Hải -- Huyện Ninh Hải

,

Lê Thị Liên -- Thành phố Móng Cái

,

Triệu Huỳnh Yến -- Thành phố Bạc Liêu

,

Lò Văn Tước -- Huyện Sốp Cộp

,

Hậu Phước Vinh -- Thành phố Mỹ Tho

,

Nguyễn Đức Chiến -- Huyện Mộ Đức

,

Phạm Văn Lãng -- Huyện Hà Trung

,

Lê Văn Tuấn -- Thị xã Tân Châu

,
Loading...