Cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0198 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hà Kim Cúc -- Thành phố Cà Mau

,

Đặng Văn Boang -- Huyện Tiền Hải

,

Nguyễn Viết Hảo -- Huyện Phú Riềng

,

Nguyễn Hữu Nguyện -- Huyện Bình Đại

,

Nguyễn Thị Khuê -- Quận Tân Bình

,

Nguyễn Thị Hường -- Huyện Vĩnh Cửu

,

Đào Mạnh Sơn -- Quận Hồng Bàng

,

Vũ Văn Giáu -- Huyện Thuỷ Nguyên

,

Tăng Phi Hùng -- Huyện Châu Thành A

,

Hoàng Văn Hùng -- Huyện Hòai Đức

,

Nguyễn Thị Thu Hương -- Quận 11

,

Nguyễn Thanh Bòng -- Quận Bình Thạnh

,

Nguyễn Thúy Lệ Huyền -- Huyện Hóc Môn

,

Nguyễn Văn Phong -- Thành phố Cà Mau

,

Dương Tất Hoàng -- Thành phố Thanh Hoá

,

Nguyễn Thị Hương -- Huyện Kế Sách

,

Nguyễn Duy Khải -- Huyện Thạch Thành

,

Lê Đình Thuỷ -- Huyện Tĩnh Gia

,

Nguyễn Văn Hùng -- Huyện Lục Ngạn

,

Dương Văn Tiến SN 87 Thành phố Ninh Bình

,

Huỳnh Kim Hạnh -- Huyện Long Thành

,

Phạm Văn Đức -- Huyện Đông Sơn

,

056839257 Trần Thị Tú Anh -- Thị xã An Nhơn

,

072831543 Trần Vũ Phương Bình -- Thành phố Tân An

,

Nguyễn Thị Thanh Thúy -- Thành phố Biên Hòa

,

Vì Văn Phin -- Huyện Mai Châu

,

Nguyễn Văn Quan -- Quận Bình Tân

,

0437182159 Đàm Thị Tiến -- Quận Tây Hồ

,

0439281198 Nguyễn Thị Chung -- Quận Hoàn Kiếm

,

Trương Thị Nguyệt Nga -- Huyện Gia Lâm

,

Nguyễn Thị Thanh Thủy -- Huyện Chợ Lách

,

Phanthanh Tuấn -- Huyện Thoại Sơn

,

Trần Văn Tin -- Huyện Iapa

,

Đào Thị Tẻo -- Quận Long Biên

,

Huỳnh Thị Kim Loan -- Huyện Đức Trọng

,

Nguyễn Văn Tuấn -- Huyện Thạch Thất

,

Quầy Thuốc Duy Khiêm ( Trần Anh Duy Khiêm ) -- Huyện Chơn Thành

,

Nguyễn Văn Luân -- Huyện Gia Bình

,

Lê Đức Tuấn -- Quận Thủ Đức

,

Phạm Thị Chinh -- Huyện Điện Biên

,

Nguyễn Thanh Dũng -- Thị xã Hồng Ngự

,

Phan Thanh Tùng -- Thị xã Bến Cát

,

Trần Thị Hồng Hạnh -- Huyện Thanh Trì

,

0989352792 Đỗ Minh Đức -- Quận Ba Đình

,

Nguyễn Văn Cường -- Huyện Ý Yên

,

Nguyễn Văn Đức -- Huyện Hải Hậu

,

Nguyễn Thị Bích Dung -- Thành phố Yên Bái

,

0583813499 Hà Thị Tham -- Thành phố Nha Trang

,

0121771636 Hồ Văn Nghĩa -- Thành phố Nha Trang

,

Lê Thị Thanh Hằng -- Huyện Gia Lâm

,
Loading...