Cửa hàng tạp hóa Quảng Trị

Tìm thấy 19,806 kết quả (0.0231 giây)


Nguyễn Thị Chanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 258 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chanh

Điện thoại: N/ANguyễn Viết Lợi

Mã đăng ký: 30C002407

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 2 Tiên An, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lợi

Điện thoại: N/A


Bùi Viết Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Bùi Viết Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 30G8002177

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 30D8002282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Trần Văn Bảy

Mã đăng ký: 30D8000358

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tính

Mã đăng ký: 30D8001350

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính

Điện thoại: N/ATrần Vĩnh Tùng

Mã đăng ký: 30D8002070

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Tùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đạt

Mã đăng ký: 30D8002276

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Tình

Mã đăng ký: 30D8001191

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tình

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký: 30D8001905

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 04/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diệp

Mã đăng ký: 30D8002271

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diệp

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Toàn

Mã đăng ký: 30D8001967

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thêm

Mã đăng ký: 30D8002164

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xuân Tiến, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thêm

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Phường 3, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hường

Điện thoại: N/A


Quảng Cáo Hùng Dũng

Mã đăng ký: 30C003166

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 27/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 132 Lê DUẫN, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Quảng Cáo Hùng Dũng

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Hảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ánh Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Chức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phường 2, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chức

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Lan

Mã đăng ký: 30H 8003573

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 55 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan

Điện thoại: N/A


Lê Chí Thanh -- Huyện Thanh Ba

,

Nguyễn Khánh Hùng -- Huyện Càng Long

,

Quách Kim -- Huyện Đức Hòa

,

Đoàn Thị Dung -- Huyện Con Cuông

,

Nguyễn Thị Hoa -- Huyện Nghĩa Hành

,

8995515 Lê Kim Anh -- Quận Bình Thạnh

,

Lê Văn Cầm -- Thành phố Biên Hòa

,

Trịnh Văn Cậy -- Huyện Phú Giáo

,

Huỳnh Thị Hoài Mỹ -- Huyện Tuy Phong

,

82237818294951 Thang Shieu Han -- Quận 3

,

Nguyễn Thị Thuỳ Anh -- Huyện Bảo Lâm

,

Nguyễn Xuân Chắc -- Huyện Mai Sơn

,

Lê Ba -- Thành phố Nha Trang

,

Vũ Thị Ngoan -- Thành Phố Bắc Cạn

,

Nguyễn Thanh Kim Ngọc Lệ -- Huyện Vạn Ninh

,

0918515967 Bành Mộc Lâm -- Thành phố Châu Đốc

,

Dương Thị Hồng -- Huyện Tánh Linh

,

087221386 Võ Thanh Hải -- Quận Thủ Đức

,

Nguyễn Thị Vân Tú -- Huyện Duy Xuyên

,

Nguyễn Văn Mộng -- Thị xã Đồng Xoài

,

Quách Thị Duộl Vĩnh Thanh xã Vĩnh Quới Thị xã Ngã Năm

,

Nguyễn Văn Tính -- Huyện Châu Thành

,

077711040 Nguyễn Quý Thìn -- Huyện Tân Hiệp

,

Đào Văn Dũng -- Huyện Phú Xuyên

,

Đồng Công Lam -- Huyện Châu Thành

,

Trần Bá Dậu -- Huyện Mỹ Lộc

,

Lê Thị Bình 69 Hàng Bông Quận Hoàn Kiếm

,

Phạm Anh Tuấn -- Thành phố Nha Trang

,

639254 Nguyễn Thị Ngọc Minh -- Huyện Định Quán

,

079846776 Nguyễn Thị Phượng -- Huyện Trần Đề

,

0281201222 Phạm Tuấn Anh Tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai Thành Phố Bắc Cạn

,

Trần Thị Vân -- Huyện Thoại Sơn

,

Trương Trung Khởi -- Huyện Dầu Tiếng

,

Đại Lý Bưu Điện Cần Đước Số 34 385 ấp 4 xã long định Huyện Cần Đước

,

Võ Thị Kiều -- Huyện Chợ Mới

,

Nguyễn Thị Sơn -- Quận Hà Đông

,

Phạm Văn Chung -- Huyện Duy Tiên

,

062228683 Trần Công Danh -- Huyện Tuy Phong

,

Trần Thị Lý -- Huyện Kim Thành

,

Tín Nghĩa ( Nguyễn Ngọc Hà ) -- Thị xã Dĩ An

,

Nguyễn Thị Lin Ka -- Thị xã Đồng Xoài

,

Tôn Nữ Minh Châu -- Huyện Phú Lộc

,

0912022830 Trần Đình Phương -- Quận Thanh Xuân

,

Nguyễn Trung Văn -- Huyện Thanh Hà

,

Hoàng Thị Lan -- Thành phố Thái Nguyên

,

Ngô Thị Nhung -- Huyện Chương Mỹ

,

Lê Thùy Dương -- Thành phố Cà Mau

,

Mai Văn Thư -- Huyện Nam Trực

,

Đỗ Thành Nhân -- Thành phố Mỹ Tho

,

Trần Thị Giang -- Thị xã Chí Linh

,
Loading...