Cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0786 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Kiều Thị Sửu -- Huyện Phúc Thọ

,

Hồ Thị Liểu -- Thành phố Huế

,

Huỳnh Tấn Sỹ -- Huyện Phù Mỹ

,

Võ Thị Ngọc Việt -- Huyện Cần Đước

,

0673851665 Dương Thái Bình -- Thành phố Cao Lãnh

,

Trần Thị Chính -- Huyện Nhơn Trạch

,

8293160 Lương Thị Oanh -- Quận 1

,

Lê Thanh Liễu Tổ 9 Thành phố Lào Cai

,

Nguyễn Thị Hạnh -- Huyện Lộc Hà

,

Hoàng Bá Tuấn -- Huyện Cẩm Xuyên

,

0673868249 Nguyễn Ngọc Tuyết -- Thành phố Sa Đéc

,

Đỗ Thị Cường -- Huyện Thăng Bình

,

Đặng Thị Sen -- Huyện Cẩm Xuyên

,

Nguyễn Văn Đăng -- Thành phố Bắc Ninh

,

Võ Huy Cường -- Thị xã Dĩ An

,

Nguyễn Huỳnh Đào -- Huyện Xuân Lộc

,

Lâm Thị Hồng Xuyên -- Huyện Nhà Bè

,

0916191881 Tăng Tiểu Thanh -- Thành phố Châu Đốc

,

Dương Thị Minh Nguyệt -- Quận Tân Phú

,

064530838 Trần Thị Thanh Thủy -- Thành phố Vũng Tàu

,

Giang Thanh Hương -- Huyện Thuận Châu

,

Vương Đình Phụng -- Huyện Krông Năng

,

Nguyễn Thị Bé -- Huyện Chợ Lách

,

Nguyễn Thị Khang -- Quận Thủ Đức

,

Nguyễn Thị Lan -- Quận Bắc Từ Liêm

,

Nguyễn Văn Luật -- Huyện Thanh Liêm

,

Đỗ Thị Mai -- Quận Hai Bà Trưng

,

063850806 Đỗ Thị Nguyệt -- Huyện Lâm Hà

,

Nguyễn Thị Phượng -- Huyện Krông A Na

,

064812508 Trần Thị Thanh Tao -- Thành phố Vũng Tàu

,

Trần Mỹ Ken -- Thị xã Ngã Năm

,

Nguyễn Văn Tư Vĩa hè nhà trẻ Bông Trắng Thành phố Phan Thiết

,

0919051315 Đặng Ngọc Lương -- Huyện Long Thành

,

Võ Anh Thủy -- Quận Bình Tân

,

Đỗ Minh Nguyên -- Thị xã Tân Uyên

,

Lê Thị Thu Hiền -- Huyện Bình Đại

,

Nguyễn Huy Đức -- Huyện Đức Trọng

,

0912915179 Nguyễn Minh Tuyên Số nhà 54 ngõ 133 phố Chương Mỹ Thành phố Hải Dương

,

Nguyễn Thị Thực -- Huyện Yên Lập

,

Trần Thị Thanh Xuân -- Quận Cầu Giấy

,

0983569737 Nguyễn Thị Thúy Phương -- Thành phố Hội An

,

Huỳnh Tuấn Anh -- Quận 1

,

Tô Thị Nguyệt Hồng -- Thành phố Trà Vinh

,

0986345737 Phùng Văn Thắng -- Quận Thủ Đức

,

Trần Thị Hồng Thắm -- Huyện Mỏ Cày Nam

,

Hồ Thị Thu -- Huyện Thạch Hà

,

Huỳnh Trung Dũng -- Thành phố Mỹ Tho

,

Huang Yi Pan -- Thành phố Móng Cái

,

Ngô Thị Kiểu -- Quận 7

,

0763872123 Huỳnh Chí Minh -- Huyện Tri Tôn

,
Loading...