Cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0098 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Thị Lài -- Thành phố Đông Hà

,

Phạm Văn Thuận -- Huyện Xuân Trường

,

746664 Hoàng Văn Sơn -- Quận Cẩm Lệ

,

Đinh Thị Nghiên -- Huyện Thuận Châu

,

Mai Thị Dung -- Huyện Phú Lộc

,

Phạm Thị Hồng Trang -- Quận Thủ Đức

,

Đặng Việt Anh -- Thành phố Thủ Dầu Một

,

Vũ Thị Tuyến -- Huyện Nghĩa Hưng

,

Từ Văn Sinh -- Thành phố Tam Kỳ

,

Nguyễn Thị Quảng -- Thành phố Pleiku

,

Lê Văn Tiêm -- Huyện Tĩnh Gia

,

Võ Thanh Tuyền -- Quận Tân Bình

,

0723889376 Phạm Thị Sâm -- Huyện Tân Trụ

,

Mai Văn Hiếu -- Huyện Triệu Sơn

,

Nguyễn Đức Kỳ -- Huyện Quỳnh Phụ

,

Nguyễn Mậu Thuần -- Huyện Đông Anh

,

Trần Văn Tuấn -- Thành phố Sơn La

,

036832131 Nguyễn Văn Huynh -- Huyện Vũ Thư

,

Phạm Văn Bé -- Huyện Quảng Trạch

,

Trần Vân Anh Xuân -- Thành phố Tam Điệp

,

Nguyễn Thị Cảnh -- Huyện Can Lộc

,

Trần Thị Lịch -- Thị xã Buôn Hồ

,

Lý Ngọc Thanh -- Quận 3

,

Nguyễn Thị Phương -- Thành phố Huế

,

Nguyễn Thị Duyên -- Thành phố Hội An

,

Nguyễn Thanh Bình -- Huyện Chợ Mới

,

Triệu Chánh Bình -- Thành phố Sóc Trăng

,

Nguyễn Đình Thuận -- Huyện Tuy Phước

,

0321867525 Nguyễn Hùng Sơn 282 Thành phố Hưng Yên

,

Trần Thị Tuyết -- Thị xã Nghĩa Lộ

,

831998 Phạm Thị Mai Anh -- Thành phố Nam Định

,

Trần Văn Tài -- Huyện Kiến Xương

,

Trịnh Thị Thanh Lan -- Quận Gò Vấp

,

0908781713 Trần Văn Vị -- Quận 3

,

3768334 Nguyễn Thị Vân -- Thị xã Thuận An

,

Vũ Thị Hằng -- Huyện Văn Lãng

,

38759314 Đinh Thị Vựa -- Quận Bình Tân

,

0623850494 Nguyễn Thị Thu Nguyệt -- Huyện Tuy Phong

,

Nguyễn Thị Vần -- Quận Thanh Xuân

,

Lê Thị Diện -- Thành phố Tân An

,

Lê Văn Phú -- Quận 7

,

0983434054 Mai Thị Thanh Tuyền -- Quận 7

,

Trần Văn Lĩnh -- Huyện Thanh Chương

,

Đỗ Khắc Huy -- Huyện Hưng Nguyên

,

Nguyễn Xuân Tùng -- Thị xã Sơn Tây

,

0947927961 Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng (Trần Thị Ngọc Hương) -- Thành phố Bạc Liêu

,

Nguyễn Đặng Tú Oanh -- Quận Cầu Giấy

,

Phạm Văn Duy -- Thành phố Đông Hà

,

Hứa Quốc Hạng -- Quận 6

,

Lâm Thị Muối -- Thị xã Ngã Bảy

,
Loading...