Cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0526 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Khởi -- Huyện Việt Yên

,

Trương Thị Thúy Hồng -- Thị xã La Gi

,

Lê Thị Hạnh -- Huyện Lập Thạch

,

0633766101 Trương Thị Đỗ -- Huyện Di Linh

,

Lê Thị Lệ -- Huyện Tịnh Biên

,

Nguyễn Thanh Ngọc -- Quận Thủ Đức

,

0984254790 Phan Tấn Vệ -- Huyện Bình Chánh

,

85742782471 Lương Muối -- Quận 6

,

Trần Văn Kim -- Huyện Cần Đước

,

Nguyễn Văn Cương -- Huyện Kinh Môn

,

Nguỹên Kim Tùng -- Huyện Chợ Lách

,

Dương Thị Kim Chi -- Huyện Giồng Trôm

,

Lê Văn Hoan -- Thị xã Gò Công

,

Nguyễn Thị Huế -- Huyện Thái Thụy

,

9319935 Lê Thanh Huyền -- Quận 3

,

Trần Văn Nhỏ -- Thị xã Thuận An

,

Võ Thị Anh Khoa -- Huyện Hòai Nhơn

,

Lê Chí Hùng -- Huyện Hàm Thuận Nam

,

Phạm Thị Hoàng Oanh -- Huyện Trảng Bom

,

Trần Đình Trang -- Huyện Yên Thành

,

Phạm Thị Năm khu10-Thị trấn Tân Phú-Tân Phú-ĐN Huyện Tân Phú

,

838900 Trần Văn Mùi -- Thành phố Biên Hòa

,

Lê Nô -- Thị xã Hương Trà

,

Võ Thị Thúy Phương -- Thành phố Nha Trang

,

Nguyễn Thanh Tùng -- Huyện Trảng Bom

,

Nguyễn Đình Thọ -- Huyện Ninh Giang

,

Lê Hoàng Ái -- Huyện Cái Bè

,

Nguyễn Thuận -- Huyện Thoại Sơn

,

0918039384 Bùi Thanh Phong -- Thành phố Thủ Dầu Một

,

Nguyễn Thị Lệ Hồng -- Huyện Củ Chi

,

Nông Hòang Bính -- Huyện Cát Tiên

,

Trần Kim Vinh -- Huyện Nam Sách

,

Lại Đình Thảo -- Huyện Phú Lộc

,

Phạm Phương Lưu -- Huyện Lạc Thuỷ

,

0908219115 Giang Ngọc Bình -- Quận 5

,

Vũ Quốc Khánh -- Thành phố Bắc Giang

,

Mai Qúy Túy -- Quận 1

,

Nguyễn Văn Hạnh -- Huyện Thọ Xuân

,

0796275269 Thạch Thị Nhỏ -- Huyện Trần Đề

,

Nguyễn Thị Thủy -- Quận Tân Bình

,

Lê Tấn Kiệt -- Huyện Long Thành

,

0977566977 Nguyễn Quốc Việt -- Huyện Châu Thành

,

Nguyễn Ngọc Loan -- Huyện Tam Nông

,

Trình Thị Thanh Thúy -- Thị xã An Nhơn

,

0919231810 Lê Khởi Nghĩa -- Thành phố Bạc Liêu

,

Nguyễn Kim Thảnh -- Huyện Bình Đại

,

Đinh Thị Bích Hoa -- Huyện Đại Lộc

,

Nguyễn Thị Cúc (Tnt) -- Thành phố Tam Kỳ

,

01699478332 Đặng Đức Ngân -- Huyện Lục Yên

,

Lý Xuân Thêm -- Quận Hoàng Mai

,
Loading...