Cửa hàng tạp hóa Bắc Giang

Tìm thấy 25,680 kết quả (0.0780 giây)


Đào Minh Thái

Mã đăng ký: 20E80009729

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đào Minh Thái

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu Cát, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: N/A


Phan Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: đường Đỗ Văn Quỳnh, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thị Mận

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Văn Đức

Mã đăng ký: 20D8005390

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Trương Văn Đức

Điện thoại: N/A


Thân Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 83 đường Minh Khai, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Thân Thị Phương

Điện thoại: N/A


Cao Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Cao Thị Liên

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hường

Mã đăng ký: 20A8014803

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 64 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hường

Điện thoại: N/ATạ Văn Lãnh

Mã đăng ký: 20H005723

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Lãnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nga

Mã đăng ký: 20E80009626

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thường, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Chính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thj Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thj Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Lệ Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 98B đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Dung

Điện thoại: N/A


Mè Thị Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 159A đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Mè Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Vân

Mã đăng ký: 20A8014845

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 102 đường Huyền Quang, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Tám

Mã đăng ký: 20F8 008198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn lẻ, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Dạo Lưới Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Tô Thị Thuỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 02-03 đường Minh Khai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tô Thị Thuỳ

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Lan

Mã đăng ký: 20C-8-002855581

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lan

Điện thoại: N/A


Liếu Văn Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 314 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Liếu Văn Thắng

Điện thoại: N/A


Huỳnh Thanh Hồng -- Huyện Cao Lãnh

,

Lê Tấn Phương (Bv 6324 Ts) -- Huyện Xuyên Mộc

,

Trần Thị Liên 75 Ngô Gia Tự Quận Hải Châu

,

84858 Nguyễn Ky -- Thành phố Quảng Ngãi

,

Lê Kim Hồng -- Huyện Long Hồ

,

Nguyễn Văn Đạm -- Huyện Châu Thành

,

Nguyễn Anh Tuấn -- Huyện Vạn Ninh

,

Đỗ Văn Hồng -- Huyện Thanh Liêm

,

Bùi Thái Bình 258 Núi Thành Quận Hải Châu

,

Nguyễn Văn Thiêm -- Thành phố Cà Mau

,

Trần Thị Tố Nga -- Huyện Tuy An

,

Trần Thị Thu Vân -- Huyện Châu Thành

,

Lê Doãn Vũ -- Quận Hoàng Mai

,

Đặng Sỹ Giới -- Huyện Gia Lâm

,

Nguyễn Thị Nguyệt -- Huyện Tân Biên

,

Võ Thị Diễm -- Huyện Phù Ninh

,

Vũ Thị Mơ -- Huyện Tiên Yên

,

Nguyễn Trọng Ánh -- Thị xã La Gi

,

Đặng Văn Lâm -- Huyện Trảng Bom

,

Đào Thị Xuân -- Huyện Thanh Trì

,

Hoàng Văn Sáng -- Huyện Mù Cang Chải

,

02813879385 Nguyễn Thị Yên -- Thành Phố Bắc Cạn

,

Nghiêm Thị Hoa -- Quận Tân Bình

,

Nguyễn Thị Diệu -- Huyện Vĩnh Hưng

,

Lê Thị Huệ -- Thành phố Biên Hòa

,

Phạm Thị Thanh Trang -- Thành phố Hội An

,

Nguyễn Thị Lan -- Huyện Quế Võ

,

Nguyễn Thị Liên -- Huyện Tiên Lãng

,

Nguyễn Văn Tứ -- Huyện Thạch Thất

,

0989723589 Lý Vĩ Quốc -- Thị xã Gò Công

,

Nguyễn Thị Hạnh -- Huyện Ứng Hòa

,

Hoàng Ngọc Tuyến -- Thành phố Buôn Ma Thuột

,

Lê Thị Thu Lan -- Quận Đống Đa

,

Lương Minh Tuấn -- Quận Hoàng Mai

,

Tạ Hùng Phong -- Huyện Châu Thành

,

Nguyễn Thị Lịch -- Thành phố Bắc Ninh

,

Lê Thanh Việt -- Huyện Yên Dũng

,

Nguyễn Thị Tuyết Nhan -- Huyện Mỏ Cày Nam

,

0838558222 Bùi An Bình -- Thành phố Phan Thiết

,

Lê Thị Bích Hợp 109-Hoàng Trọng Mậu-Khuê mỹ Quận Ngũ Hành Sơn

,

Phan Thị Thuý Nga Lô 12A tầng lửng khu chợ Siêu thị Đà Nẵng Quận Thanh Khê

,

02813878107 Hà Thị Hoa -- Thành Phố Bắc Cạn

,

Phạm Thị Ưu -- Huyện Kinh Môn

,

Hà Thị Kim Quyên -- Quận Ninh Kiều

,

0933111152 Trần Phương Duy (Dịch Vụ Cầm Đồ Duy Quyên) -- Thành phố Bạc Liêu

,

Lê Thị Hằng -- Thành phố Móng Cái

,

Trần Thị Ao -- Huyện Tịnh Biên

,

Hồ Thị Xuân -- Quận 7

,

Phạm Bích Thủy -- Quận Ngô Quyền

,

0913644390 Mai Văn Quang -- Huyện Bình Chánh

,
Loading...